Het forum

Je kunt niet meer actief deelnemen aan dit onderwerp op het forum. Babybrabbel is namelijk vernieuwd! Je kunt hier op het vernieuwde Babybrabbel meepraten over dit onderwerp.
afbeelding van Anoniem
Sara29 (niet gecontroleerd)

Hallo allemaal,

Willen jullie mij helpen met het nakijken en verbeteren van mijn sollicitatiebrief.
het gaat om een vacature medewerker Klantenservice bij een woningbouwvereniging voor 20 uur pw.

alvast bedank ik jullie allemaal.

afzender
....
....

Rotterdam, 22 april 2011

Betreft: vacature medewerker Klantenservice

Geachte heer/ mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik graag solliciteren naar de functie medewerker Klantenservice. In juli 2006 heb ik mijn MBO opleiding sociaal juridisch medewerker niveau 4 afgerond. Momenteel volg ik de HBO opleiding Sociaal Juridisch Dienstverlener aan de ...... Ook mijn HBO opleiding is in zo verre voltooid dat alleen nog een scriptie benodigd is om mijn HBO diploma te behalen.

Tijdens mijn opleiding heb ik colleges gevolgd over huurrecht, ik heb dit vak met een toets afgerond. Daarnaast heb ik voor het vak huurrecht een onderzoek verricht, voor mijn onderzoek heb ik enkele medewerkers van Woonbron geïnterviewd. Sindsdien is mijn interesse opgewekt naar een functie binnen uw organisatie. Om deze reden kijk ik af en toe naar de vacaturelijst van Woonbron. De functie medewerker Klantenservice trekt mij aan omdat je een visitekaart van een organisatie wordt. Ik ben een enthousiast persoon die graag met mensen omgaat daarom vind ik dat deze functie heel goed bij mij zou passen. Tevens behoort adviseren en informeren van cliënten in het takenpakket van mijn opleiding. Deze taken passen heel goed binnen de gestelde eisen van de vacature medewerker Klantenservice. Uiteraard zijn de gestelde werktijden en dagen in de vacature ook erg aantrekkelijk.

Behalve de theoretische kennis heb ik tijdens mijn studie ook ervaring opgedaan door stages en werkervaringsplekken. Ik heb zowel in gemeente .... als in gemeente ..... stage gelopen als klantmanager. Door het adviseren en begeleiden van cliënten en het werken in een teamverband heb ik veel ervaring opgedaan in het communiceren.
Tenslotte ben ik er zeker van dat mijn opleidingen en mijn sterke dienstverlenende en klantgerichte houding tot hun recht zullen komen binnen uw organisatie.

Graag wil ik mijn motivatie en c.v. toelichten in een persoonlijk gesprek.
Uw antwoord op deze brief zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

afzender

afbeelding van Janena mv 3 duopenotti boys
Janena mv 3 duo...
Lid sinds jul 2002

Ik zou iets uitgebreider ingaan op de reden waarom je juist bij deze woningbouwvereniging aan de slag wil...

Misschien kun je op hun site iets vinden over hun visie o.i.d.

afbeelding van Mamajenti
Mamajenti
Lid sinds jul 2009

je interpunctie is niet correct. op veel plekken staat een komma i.p.v. een punt en waar een komma moet, staat die niet.

afbeelding van Sapperdeflap
Sapperdeflap (niet gecontroleerd)

Eens met Mamajenti. Je interpunctie is slecht en ik zou er nog een keer goed naar kijken.

Verder heb ik nog een paar opmerkingen:

Alinea 1: Laat alleen de eerste zin staan en verplaats de rest van de alinea naar alinea 2. Je opent je brief met de mededeling dat je solliciteert en je opleiding is daar niet relevant genoeg voor. Vermeld in de eerste alinea ook waar je de vacature hebt gevonden. Je krijgt dan zoiets als: Op de site blabla las ik met interesse uw vacature voor blabla en ik was gelijk enthousiast! Bij deze solliciteer ik naar deze functie.

Alinea 2: Tijdens mijn opleiding SJD heb ik colleges huurrecht gevolgd. Vertel nu wat je hier interessant aan vond en waarom je de geschikte kandidaat bent voor de functie. Vermijd zo veel mogelijk "lege" termen als: ik ben een enthousiast persoon en dergelijke. Het is heel leuk dat je zo enthousiast bent, maar de definitie hiervan wordt door iedereen anders ingevuld. Geef voorbeelden uit de praktijk als je het over karakteromschrijvingen hebt.

Laatste tip voor alinea 2: Schrap de zin dat je de werktijden uiteraard zo aantrekkelijk vindt! Het komt op mij heel vreemd over en ik zou hier als potentiele werkgever toch echt mijn wenkbrauwen bij fronsen.

Alinea 3: In ieder geval zou ik een voorbeeld geven waarin je dienstverlenende en klantgerichte houding naar voren komt. Het staat nu wel interessant in je brief, maar feitelijk gezien zeg je niets. Let in deze alinea op het gebruik van alinea's! Schrijf alle zinnen achter elkaar en vermijd onnodig gebruik van de "enter knop".

Laatste stuk: Formuleer het anders! "Graag wil ik" staat er dwingend en komt niet leuk over. Verander het in bijvoorbeeld: "Graag zou ik mijn brief en cv in een mondeling gesprek toe willen lichten." De zin dat je met belangstelling hun antwoord op je brief tegemoet ziet zou ik weg laten.

Succes!

afbeelding van Sapperdeflap
Sapperdeflap (niet gecontroleerd)

IK heb nog een keer met een frisse blik naar je brief gekeken en ik heb de volgende punten die je zou kunnen verbeteren:

Alinea 1: blijft hetzelfde als in mijn vorige post. (dat stukje over je opleiding zou ik dus weglaten!)

Alinea 2: Eerste zin weglaten. Het is totaal niet interessant hoe jij je vakken hebt afgerond.

Daarnaast heb ik voor het vak huurrecht een onderzoek verricht, voor mijn onderzoek heb ik enkele medewerkers van Woonbron geïnterviewd. Slechte zin. Maak er zoiets van als: "voor het vak huurrecht heb ik een onderzoek verricht waarvoor ik enkele medewerkers van Woonbron heb geinterviewd."

Daarnaast wordt je interesse niet opgewekt, maar gewekt. Kijk daar nog even naar.

Om deze reden kijk ik af en toe naar de vacaturelijst van Woonbron. Weglaten! De functie medewerker Klantenservice trekt mij aan omdat je een visitekaart van een organisatie wordt. Leeg. Je zegt hier niets. Ik ben een enthousiast persoon die graag met mensen omgaat daarom vind ik dat deze functie heel bij mij zou passen. Je interpunctie klopt niet. Geef vorbeelden waaruit blijkt dat je zo graag met mensen omgaat. Tevens behoort adviseren en informeren van cliënten in het takenpakket van mijn opleiding. Deze taken passen heel binnen de gestelde eisen van de vacature medewerker Klantenservice. Uiteraard zijn de gestelde werktijden en dagen in de vacature ook erg aantrekkelijk Weglaten! Deze zin voegt echt niets toe!

De rest heb ik in mijn vorige post al besproken. Kijk er nog eens goed naar.

afbeelding van Sara29
Sara29 (niet gecontroleerd)

Bedankt dames.

@Sapperdeflap heel erg bedankt voor je tips en je tijd. smiley
Ik ga mijn brief aanpassen en opsturen.

afbeelding van Sapperdeflap
Sapperdeflap (niet gecontroleerd)

Sara, succes! Ik ben benieuwd!

Login om te reageren